Emisija ''Vavilon'', RTS: Svetislav Basara


Svetislav Basara, rođen 1953. godine u Bajinoj Bašti spada među prvih pet najboljih srpskih književnika poslednjih 30 godina još od vremena kada je 1987. godine objavljen roman Fama o biciklistima koji je veoma brzo stekao status kultne knjige. Kao izuzetno plodan pisac, Basara je do sada napisao blizu 40 književnih dela, zbirki pripovedaka, drama, eseja i preko 20 romana. Iako priznat, čitan i cenjen i od strane kritike i od strane publike, sve do dobijanja Ninove nagrade 2006. bio je nosilac samo jedne književne nagrade, Nagrade Željezare Sisak, o čemu više piše i u najnovijem romanu, Andrićeva lestvica užasa. Apsurd kao neodvojivi deo njegovog književnog kreda, kao da se neprestano preliva iz njegove literature u život, što je na neki mistični način i očekivano za Svetislava Basaru. Apsurdno je i verovanje da je bez sumnje izvanredan roman, Fama o biciklistima i dalje njegov najbolji roman.

Neke od Basarinih osnovnih teza i knjizi eseja Drvo istorije, se protežu od Fame o biciklistima, do poslednje knjige Andrićeva lestvica užasa, a temelje se na bodrijarovskom simulakrumu po kome je ceo naš život simulacija, duplikat stvarnog, iluzija, potom na Fukujaminoj teoriji o kraju istorije, na ironizovanju Frojda i Ničea, ali ono po čemu se Basara razlikuje je paradoksalne, (a kakve druge) prirode, jer su sve postmoderne teme propuštene i kroz prizmu religijskih, pre svega hrišćanskih, ali i mističkih tradicija.

Ovo su samo neke od tema o kojima Basara govori za Vavilon, a u ovom Vavilonu ćemo se uveriti da je jedna emisija za razgovor sa ovim lucidnim i nadahnutim stvaraocem nedovoljna da se dublje razume njegova poetika, kao i da se odgonetnu sve tajne spone i lavirinti kojima se Basara kreće prespajajući život, svakodnevicu, istoriju, onostrano i literaturu i dovodeći ih na neponovljiv način u ravan umetničkog dela.

Urednik: Jasmina Vrbavac
Snimatelj: Periša Đinđić 
Režija: Marko Šotra