Francuska će sad fino kažnjavati firme koje ženama isplaćuju manje plaće nego muškarcima

Francuske tvrtke morat će u roku od tri godine ukinuti razlike u plaćama između žena i muškaraca ili će morati platiti kazne, po planovima koje u srijedu predstavio francuski premijer Edouard Philippe.

Muškarci su u Francuskoj plaćeni u prosjeku 9 posto više od žena, iako zakon nalaže jednake plaće za isti posao zadnjih 45 godina.

POSEBNI SOFTWARE ZA PRAĆENJE RAZLIKA

Po novim planovima, predstavljenim predstavnicima sindikata i poslodavaca, tvrtke s više od 50 zaposlenika morat će uvesti poseban software povezan izravno sa sustavom za plaće koji će pratiti neopravdane razlike u plaćama između žena i muškaraca.

Cilj je da se iduće godine taj software uvede u tvrtke s više od 250 zaposlenika, a 2020. u tvrtke s 50 do 249 zaposlenika. Ako tvrtka u roku od tri godine ne ukloni razliku u plaćama koju detektira sofware, inspektori rada mogu joj izreći kazne u iznosu do jedan posto njezinih ukupnih izdataka za plaće. “Software nije čaroban štapić, ali će otkriti neke razlike u plaćama između muškaraca i žena”, rekao je Phillippe novinarima nakon sastanka.

PODACI ĆE MORATI BITI OBJAVLJENI

Vlada će u mjesecima koji dolaze razraditi pojedinosti tog plana s poslodavcima, sindikatima i stručnjacima i uključiti ih u širi paket reformi zakona o radu koji će biti predstavljen parlamentu idući mjesec.

Tvrtke će također morati biti transparentnije u pogledu razlike u plaćama između spolova: morat će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, a sindikati će imati pristup internim podacima o radnim mjestima i stažu.

POSLODAVCI ZABRINUTI

Poslodavci su plan komentirali za zabrinutošću. “Dodatni teret ne smije biti kontraproduktivan, ograničavajući za poslodavce”, rekao je Jean-Muichel Pottier, potpredsjednik federacije malih poslodavaca CGMPE.

Predstavnici sindikata bili su prema planu otvoreni, ali su neki također izrazili rezerviranost u pogledu kriterija koje će se koristiti da bi se utvrdilo postoji li razlika u plaćama između spolova.