Srbija na ivici da normalizuje život u traumi

10. oktobra se obeležio Svetski dan mentalnog zdravlja, a stručnjaci upozoravaju da su građani Srbije, usled svega što im se dešavalo prethodnih decenija, na ivici da normalizuju život u traumi. Psiholozi i psihoterapeuti savetuju građanima da otvoreno razgovaraju o svojim problemima.

Građani Srbije su u prethodne tri decenije preživeli ratove, bombardovanje, sankcije, drastičan pad životnog standarda, siromaštvo i borbu za egzistenciju. Psiholog Marko Tomašević rekao je u Novom danu TV N1 da sve te stvari utiču na mentalno zdravlje čoveka tako što otvaraju emocionalne rane.

Kaže da je psihološko savetovalište “Mozaik” sprovelo onlajn anketu koja je pokazala da su pored ratova, građani u velikoj meri traumatizovani siromaštvom, te da je oko 20 odsto ispitanika navelo da je u jednom trenutku gladovalo zbog nemaštine, a reč je, kako ističe, o ljudima koji imaju pristup internetu.

“To sve ostavlja snažne posledice, a ne priča se o tome. Trauma ostavlja dublje posledice od stresa, emocionalne rane se teže zaceljuju”, ukazuje Tomašević.

Gošća Novog dana bila je i profesorka Nevena Čalovska Hercog, porodični psihoterapeut i neuropsihijatar, koja je upozorila da stres ima ružnu osobinu da se akumilira, te da se problemi ne mogu rešiti čarobnim štapićem, već da je potrebna sveobuhvatna promena ponašanja celokupne drušvene zajednice.

“Znamo da je u svetu četvrtina do petina stanovništva ugroženog mentalnog zdravlja. Možete zamisliti kako je onda kod nas gde su se stabilizova traumatska iskustva. Mi smo na ivici da normalizujemo to da smo u traumi”, istakla je ona.

Gosti Novog dana izneli su podatak i da je ogroman broj ljudi traumatizovan negativnim sadržajem u medijima, i da senzacionalistički način izveštavnja nanosi štetu. Ljudi se, kako objašnjavaju, onda uplaše i neće da pričaju o svojim doživljajima, jer ne žele da na taj način budu predstavljeni u javnosti.

Profesorka Čalovska Hercog podsetila je da procene govore da će do 2020. depresija biti na drugom mestu po učestalosti od svih bolesti na svetu, i objašnjava da nije čovek taj koji se promenio, već se promenio način života, jer dnevno primamo 1.000 puta više informacija nego ranije.

“Čovek nije opremljen za sve to, važno je praviti selekciju šta je bitno, a šta ne. Istovremeno je važna briga o fizičkom zdravlju”, poručila je ona.

Tomašević je dodao da otuđivanje dovodi do većeg rizika za mentalne poremećaje, zbog čega je važno da ljudi pričaju o svojim traumama, da znaju da nisu usamljeni.

Zaro je, nadovezala se Čalovska Hercog, važno gajiti kvalitetne interpersonalne odnose sa bliskim ljudima.

Podrška porodice je važna. Nekada je moguća pomoć i bez stručnjaka. Nije uvek lek antidepresiv i hospitalizacija”, istakla je ona.

Gosti Novog dana rekli su i da se menja odnos građana prema mentalnom zdralvju i da psihoterapeuti, makar u gradovima, danas imaju više posla, ali da su ljudi koji im se obraćaju i dalje u velikoj meri stigmatizovani.

Bili bi vam mnogo zahvalni da podrzite nas sajt otvaranjem oglasa ispod i na vrhu